Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu Sprawdzonyksiegowy.pl
2. Ochrona danych
Portal Sprawdzonyksiegowy.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, w celu ochrony praw przysługujących portalowi Sprawdzonyksiegowy.pl. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.
3. Logi systemowe i mechanizm cookies
Portal Sprawdzonyksiegowy.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Portal Sprawdzonyksiegowy.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
4. Środki komunikacji elektronicznej
Właściciel portalu Sprawdzonyksiegowy.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
5. Postanowienia końcowe
Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.